Riistakeskukselta opas metsästysseurojen toimintaan

Suomen riistakeskus on julkaissut oppaan metsästysseurojen yhdistystoiminnan avuksi. Opas on luettavissa Riistakeskuksen www-sivuilla: Opas metsästysseuran yhdistystoimintaan. Oppaassa kerrotaan yhdistystoiminnan perusasioista. Niitä noudattamalla saadaan metsästysseurojen toiminta sellaiseksi, että jäsenet ovat toimintaan tyytyväisiä.

Lue lisää