Muutos yhdistyksen kokouksen etäosallistumiseen

Yhdistyslaki on hieman muuttunut koronan vuoksi säädetyn poikkeuslain voimassaolon lakattua 30.6.2021. Yhdistyslain 17 §:ssä määritellään, miten yhdistyksen jäsenet käyttävät heille kuuluvaa päätösvaltaa yhdistyksessä. Poikkeuslaki mahdollisti jäsenen etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen etäyhteyden välityksellä ilman että yhdistyksen säännöt mahdollistaisivat sen. Monissa yhdistyksissä järjestettiinkin ns. hybridikokouksia, missä osa jäsenistä oli fyysisesti kokoontunut kokouspaikalle, kuten ennenkin ja osa jäsenistä liittyi kokoukseen etäyhteydellä kotoaan tai missä nyt sattui olemaankin, usein teams- tai zoom sovelluksella internetyhteyden kautta.

Määräaikaisen poikkeuslain loputtua tehtiin yhdistyslakiin muutos, joka astui voimaan heinäkuun 2022 alussa. Uusitussa pykälässä 17 kerrotaan, että yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Uusittu pykälä siis mahdollistaa etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen jos sitä ei ole säännöissä rajoitettu tai kielletty. Entinen sääntö oli, että etäosallistuminen oli mahdollista jos se oli säännöissä sallittu. Uutta on se, että yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää myös, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa. Silloin jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Edellytyksenä tässä on se, että kokousjärjestely on yhdistyksen sääntöjen mukaan mahdollista. Etäosallistuminen edellyttää myös, että jäsen ilmoittautuu kokoukseen etäosallistujaksi etukäteen ja ilmoittautuminen etäosallistujaksi on sitova, niin kokouskutsun lähetemäisen mahdollistamiseksi ja myös kokoustilojen mitoutusten kannalta. Erittäin tervetullut muutos, varsinkin jos kyseessä on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet asuvat eri puolella maata.

Yhdistyslaki edellyttää että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana.

Yhdistyslain 17§:n mukaan yhdistyksen jäsen voi käyttää äänivaltaansa myös ennakkoon. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus on esitettävä muuttamattomana yhdistyksen kokouksessa. Ennakkoäänestys soveltuu parhaiten esmimerkiksi henkilövaaleissa. Usein nuo päätösehdotukset muuttuvat kokouksen aikana, joten ennakkoäänen antaminen voi olla hankala järjestää.

Nyt olisi vielä aikaa ennen seuraavia kevään 2023 vuosikokouksia tehdä sääntömuutosesityksiä yhdistyksille, missä etäosallistuminen huomioidaan yhdistysten kokouksille. Myös SOSTE:n, Allianssin ja Olympiakomitean 2015 julkistamassa ”Yhdistysten hyvä hallintotapa” -suosituksen mukaan etäosallistumisella voidaan lisätä jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivisuutta. Suosituksen perustelujen mukaan jäsenten parempien vaikutusmahdollisuuksien ja aktiivisuuden lisäksi etäosallistuminen voi parantaa myös jäsenten yhdenvertaisuutta. Etäosallistumisen salliminen on suosituksen mukaan suositeltavaa vain silloin, kun osallistumisen tekninen toteutus on turvattu.

Lähteet:
Yhdistyslaki ( https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 )
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain
ja yhdistyslain muuttamisesta. ( https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_2+2020.pdf )
Yhdistysten hyvä hallintotapa ( https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hh-opas_nettiin.pdf )

One thought on “Muutos yhdistyksen kokouksen etäosallistumiseen

  • 21.7.2023 at 11:38
    Permalink

    Kiitos perustellisesta selvityksestä. Uskomatonta, kuinka paljon pandemia lopulta vaikutti eri elämänaloilla. Ihmeellistä, että se muutti jopa yhdistyslainsäädäntöä! Mutta näkemykseni on, että muuttunut laki on kaikin puolin oikeudenmukaisempi tässä digitalisoituneessa maailmassa.

    Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *