Kosteikon perustaminen metsästysseuralle

Kosteikkoalueita on vuosikymmenten aikana kadonnut kuivatustoiminnan seurauksena. Samalla on hävinnyt monien lintulajien pesimäpaikkoja. Kosteikot toimivat elinympäristönä monipuolisille vesi-, ranta-, ja kahlaajalinnustoille sekä toimivat luonnon omina vesistöjen puhdistusalueina. Metsästysseurojen tavoitteena on tarjota elinympäristöjä etenkin vesilinnuille ja saada kosteikoille metsästystä kestävät vesilintukannat.

Vuosi sitten Sisä-Suomen metsästysseura osti Vapon huutokaupasta käytöstä poistetun turvesuon. Seuramme oli etsinyt sopivaa kohdetta kosteikkoalueeksi jo vuosia. Sopivaa kohdetta ei helpolla löytynyt sopivalta alueelta. Halusimme kosteikon lähelle oman metsästysseuran metsästysmaita. Vapon kanssa oli aiemmin käyty neuvotteluja turvesuon ennallistamisesta mutta silloin Vapo halusi vielä jatkaa turpeen nostoa sillä alueella. Nyt sopiva kohde tuli huutokauppaan myyntiin ja sen onnistuimmekin hankkimaan. Alue on kooltaan kahdeksan hehtaaria ja siihen rakennetaan monimuotoinen kosteikko palvelemaan alueen eläimistö. Alueella oli valmiina pari jo hieman umpeen kasvanutta vesiallasta.

Kaijansuon kosteikko ennen projektin alkua.

Löysimme Metsästäjäliiton kautta suunnittelijaksi Tmi Siipipeilin ja sieltä Veli-Matti Pekkarisen. Kuten sanotaan: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tähän mekin uskoimme ja suunnittelijan ammattitaito on ollut kosteikon suunnittelussa ensiarvoisen tärkeää. Veli-Matti Pekkarisen mukaan kosteikon suunnittelussa on tärkeeä tunnistaa maaston kosteikkopotentiaali sekä ymmärtää maaston olosuhteet. Veli-Matti toteaa: ”Johtotähtenä on toimiva käyttötarkoitus, muut edut seuraavat perässä”. Hän korostaa sunnittelussa kosteikon valuma-alueen tutkimusta ja sen vaikutusaluetta sekä kosteikon toteutustapaa. Myös kustannukset ja eri rahoituskanavat ovat tärkeitä osa-alueita kosteikon suunnittelussa. Veli-Matti Pekkarinen korostaa suunnittelukokemuksen lisäksi kokenutta urakoitsijaa sekä kosteikon rakentamisen riittäviä resursseja. Kokenut suunnittelija tuntee eri rahoituskanavat ja hän auttoi myös hakemaan rahoitusta kosteikkoprojektiin. Avustuksia kosteikkoprojektin rahoittamiseksi saatiinkin Suomen Metsästäjäliitolta ja Keski-Suomen Ely-keskuksesta.

Kun suunnitelma oli valmis ja rahoituskuviot hoidettu lähetimme tarjouspuuntöjä kosteikon lähellä oleville maansiirtourakoitsijoille. Sopiva urakoitsija löytyikin oman metsästysseuran lähipiiristä.

Kaijansuon kosteikko kaivuutöiden jälkeen.

Kosteikon kaivuutyöt aloitettiin kesäkuussa ja tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että alueelle kylvetään kosteikolle sopivia kasveja ja odottelemme vesialtaiden täyttymistä vedellä. Alueella on patoja, joilla voimme säädellä veden korkeutta kosteikolla. Tänä vuonna ei ehkä nähdä enää vesilintuja ainakaan suuressa määrin. Vesilintujen muuttoparvia ehkä tulee lepäämään alueelle. Ensi vuodeksi varmasti saamme jo paljon elämää kosteikolle ja odotamme alueelle myös pesiviä vesilintuja.

Kosteikoista löytyy paljon asiaa Suomen riistakeskuksen https://kosteikko.fi/ sivustolta.

3 thoughts on “Kosteikon perustaminen metsästysseuralle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *