Yhdistyksen julkiset tiedot

Ukrainan sodan uutisista saimme lukea uutisia, missä kerrottiin, että Venäjä voisi jo tietää suomalaisten aseen­kanto­luvat ja metsästys­seurojen jäsenet. Samassa uutisessa kerrottiin, että Venäjä olisi jo etukäteen etsinyt rekisteritiedot paikallisten asukkaiden aseenkantoluvista tai metsästysseurojen jäsenyyksistä. Toivon, että jollain viranomaisella olisi ”paniikkinappula” millä aserekisterin saa nopeasti tuhottua, tilanteen niin vaatiessa. En usko hetkeäkään, että mikäli aserekisteri on vielä olemassa, kun mahdollinen miehittäjä sitä vaatii, niin se saataisiin pidettyä enää salaisena. Salasanat ei auta jos rekisterin ylläpitäjä joutuu tilanteeseen, missä aseen piippu on suunnattu häneen ja sitä salasanaa kysellään hieman topakammin.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

Yhdistyslain 31§ kerrotaan, että kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Kun pöytäkirja on asianmukaisilla allekirjoituksilla varustetettu, on yhdistyksen jäsenellä oikeus pyynnöstä saada pöytäkirja nähtäväkseen. Tämä ei tarkoita sitä, että pöytäkirjat tulisi olla julkisesti nähtävillä tai että ne olisi toimitettava kirjallisesti jäsenelle pyydettäessä. Jäsenelle on kuitenkin järjestettävä tilaisuus nähdä pöytäkirjat ja jäsen voi itse ne kopioida tai kuvata itselleen.

Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia, eikä niitä ole pakko näyttää muille kuin hallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokouksen valitsemille toiminnantarkastajille. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjanote siitä pykälästä, jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa. Metsästysseurojen tekemät maanvuokrasopimukset eivät ole julkisia, eikä niitä tarvitse näyttää jäsenille.

Jäsenluettelo

Yhdistyslain 11 § määrää, että yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Minimivaatimuksena on, että jäsenluetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yleensä jäsenluettelo sisältää muitankin tietoja, kuten osoite jne. Edelleen 11§:ssä mainitaan, että yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua jäsenluettolon tietoihin. Onhan yhdistyksen toiminnan kannalta hyvä tuntea muut jäsenet. Pääsy jäsenrekisteriin tulee luonnollisesti olla niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joiden tehtävien hoidon kannalta tämä on tarpeen. Yhdistyksen jäsenellä on yhdistyslain mukaan siis oikeus tutustua jäsenluettelon tietoihin. Tietosuojalaki ei tätä estä. Jäsenelle on vaadittaessa näytettävä jäsenen nimi ja kotipaikka. Yhdistys itse tai sen jäsen ei voi kieltää sitä, että toinen jäsen tutustuu näihin tietoihin. Tietojensaantioikeus on vain yhdistyksen jäsenillä.

Jäsenen oikeus nähdä jäsenluettelo liittyy myös siihen, että yhdistyslain 20§:ssä annetaan yhdistyksen jäsenille oikeus vaatia yhdistyksen kokousta koolle jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Lähteet:
Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa.
Yhdistyslaki
Yhdistyksen jäsenluettelot ja henkilötietolaki

One thought on “Yhdistyksen julkiset tiedot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *