Helmi-ohjelmassa edistetään luonnon monimuotoisuutta

Sivusto vieraspedoista ja niiden pyyntitavoista: vieraspeto.fi
Sivusto vieraspedoista ja niiden pyyntitavoista: vieraspeto.fi

HELMI-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on hoitaa laajoja elinympäristökokonaisuuksia. Hankkeessa muun muassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, kosteikoita ja ranta-alueita, hoidetaan perinneympäristöjä, kunnostetaan pienvesiä ja ranta-alueita. Soiden, lintuvesien ja kosteikoiden kunnostaminen ja hoitaminen liittyy vahvasti myös metsästäjien intresseihin. Kukapa metsästäjä ei haluaisi metsästystä kestäviä ja vahvempia riistakantoja. Metsästäjät ovat myös suurin luonnosuojelutyötä tekevä harrastajaryhmä.

Suurimmat uhat luonnon monimuotoisuuden kapenemiseksi ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen sekä vieraslajien alkuperäisluonnolle aiheuttamat tuhot. Supikoira ja minkki ovat vieraspetoja, jotka ovat ihmisen istuttamina levinneet Suomenkin luontoon ja aiheuttavat siellä isoa tuhoa pesiville linnuille. Supikoira ja minkki on Suomessa luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi, eikä niiden pyynti vaadi enää metsästyskorttia, vaan kuka tahansa saa niitä pyytää. Edelleen niiden pyytäminen vaatii maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan, yleensä metsästysseuran luvan. Monesti metsästäjää tarvitaan, aseluvan haltijana, suorittamaan pienpedon asiallinen lopetus. Vaikka kyseessä on haitallinen vieraslaji on senkin lopetus hoidettava asiallisesti yleensä asetta käyttäen. Pienpetojen pyynnistä kirjoitin aiemmin artikkelissa Pienpetojen pyynti on tehokkainta keväällä.

Riistakeskus ja Metsähallitus ovat vieraspetojen pynnissä toimeenpanevina organisaatioina. Riistakeskus ja Metsähallitus ovat jalkauttamassa vieraspetojen poistamisen metsästäjistä koottaville tehopyyntiryhmille, joilla olisi lupa toimia laajemmilla alueilla kuin vain yhden metsästysseuran aluella. Toiminta vaatii luonnollisesti luvan toiminta-alueiden maanomistajilta. Tällä hetkellä haetaan koordinaattoreita, jotka suunnittelevat toimintaa ja kasaavat ryhmiä eri alueille.

Nyt on mahdollisuus tehdä hyvää

Tähän hankkeeseen kannattaaa metsästäjien ja metsästysseurojen lähteä innokkaasti mukaan. Vieraspetojen vähentäminen koituu nopeasti meidän metsästäjien eduksi. Vieraspetojen pyynti on pitkäjännitteistä toimintaa. Paikallisella tehopyynnillä on mahdollista saada vieraspedot vähenemään pieneltä alueelta nopeastikin, mutta pysyvämpi tulos saadaan aikaan pitkäjännitteisellä toiminnalla. Helmi-ohjelman rahoitus on nyt vuoden 2023 loppuun asti. Jatkoa on kuitenkin luvassa vuoteen 2030 saakka.

Lisätietoja:
https://vieraspeto.fi/
https://www.riistanvuoksijulkaisu.fi/artikkelit/riistakonserni/vieraspetojen-tehopyynti-helmi-lintuvesilla.html
https://riista.fi/
https://ym.fi/helmi
https://mmm.fi/sotka
Supikoira https://riista.fi/game/supikoira/
Minkki https://riista.fi/game/minkki/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *