Lakiesitys erävalvojien toimivaltuuksien lisäämisestä

Lainsäätäjät ovat suuressa viisaudessaan tehneet lakialoitteen, mikä muuttaisi Metsähallituksen erävalvonnasta annettua lakia, metsästyslakia ja kalastuslakia. Lakialoitteessa hallitus haluaa laajentaa erätarkastajien toimivaltuuksia siten, että valvontaviranomaisella olisi nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa, henkilön saaliin ja pyyntivälineiden lainmukaisuus. Lakimuutosten tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä erityisesti metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Läpimennessään, Metsähallituksen erätarkastajalla, poliisilla, tullitarkastajalla ja rajavartijalla olisi oikeus tutkia metsästäjän repun sisältö ja ajoneuvo ilman mitään rikosepäilyä. Jos metsästäjä kieltäyy yhteistoiminnasta, hänelle määrättäisiin niskoittelusta sakko.  Tällä hetkellä erätarkastajalla on oikeus pysäyttää henkilö ja kulkuneuvo sekä saada tieto henkilön ja kulkuneuvossa olevien henkilöiden nimestä, henkilötunnuksesta ja osoitteesta. Repun- tai taskujen tarkastukseen ei toimivalta tällä hetkellä riitä jos ei ole epäilystä vakavasta rikoksesta. Vaateiden tarkastuseen ei uusi lakiesityskään kuitenkaan antaisi oikeutta.

Esityksen mukaan jos olen marjastamassa ei erätarkastusta suorittavalla virkamiehellä ole oikeutta repun eikä ajoneuvon tarkastukseen. Mutta tilanne muuttuu jos olen metsästämässä. Silloin erätarkastaja voi käskeä minut ulos autosta, avaamaan takakontin, ja hän voi penkoa tavarat ja laukut ilman sen kummempaa perustetta.

Erätarkastejien tämän hetkinen toimivalta rajoittuu pääasiassa Metsähallituksen omistamille maille. Uusi lakiesitys laajentaisi toimivaltuudet koskemaan myös muita kuin Metsähallituksen omistamia maita.

”Metsästäjä on uuden lakiesityksen myötä aina syyllinen”

Metsästäjiltä ja kalastajilta ollaan siis ottamassa pois perustuslain 7 §:n oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Nykytilanteessa repun tai ajoneuvon tarkastukseen pitää olla rikosepäily, josta säädetty ankarin rangaistus on kuusi kuukautta vankeutta tai lievä pahoinpitely. Laukkujen ja vaatteiden tarkastamista sääntelee pakkokeinolaki. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024

Uskoisin tämän) lakiesityksen pysähtyvän eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Toivottavasti siellä on jollain valot päällä.

Lähteet:
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain,
metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 108 §:n muuttamisesta

Pakkokeinolaki
Suomen perustuslaki

One thought on “Lakiesitys erävalvojien toimivaltuuksien lisäämisestä

  • 28.9.2023 at 11:05
    Permalink

    Kiinnostava asia. Mitäs jos metsästäjä kulkee yksityisen maalla, joka sijaitsee Metsähallituksen maan naapurissa? Tarkastajalla on siis oikeus tutkia kaikki metsästäjän mukana oleva omaisuus, vaikka tämä olisi yksityisellä maallakin? Jos laki muuttuu, se voi aiheuttaa monimutkaisia oikeusjuttuja rikos- ja kiinteistölakimiehille.

    Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *