Metsäkauriin metsästyskiintiöt metsästysseuroissa

Metsäkaurispukin onnistunut kaato.
Metsäkaurispukin onnistunut kaato.

Metsästysseurat asettavat jäsenilleen metsästyskiintiöitä pienriistalle. Metsästyskiintiöiden tarkoitus on pitää riistasaaliit kohtuullisena riistakantoihin nähdenja säilyttää riistakannat kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä. Metsäkauriilla on myös yleensä metsästysseuran asettamat kiintiöt. Metsäkauriiden kiintiöt voivat olla suuriakin niiden tihentymäalueilla Etelä-Suomessa ja huomattavan pienet alueilla, missä metsäkauriita on vähemmän. Saaliskiintiöt metsäkauriilla ovat henkilökohtaisia tai seurakohtaisia kiintiöitä.

Henkilökohtainen kiintiö

Metsäkaurispukki
Metsäkaurispukki

Henkilökohtainen kiintiö tarkoittaa sitä, että jokaisella metsästäjällä on oma henkilökohtainen kiintiö tietyn riistaeläimen metsästyksessä, joka rajoittaa hänen saalismääräänsä. Tällä varmistetaan tasapuolinen jakautuminen metsästyssuorituksista ja vältetään yksittäisten metsästäjien liiallista saalismäärää. Jokaisella metsästysseuran jäsenellä on tasapuolinen mahdollisuus metsäkauriin metsästyksessä ja hän voi metsästää oman kiintiönsä puitteissa haluamallaan ajalla ja tavalla – tai olla metsästämättä.

Joku metsästäjä voi syksyllä säästää omaa kiintiötään ja käyttää osan siitä keväällä pukkijahdissa. Muiden metsätysseuran jäsenten saalismäärä ei vaikuta siihen, kuten seurakohtaisessa saaliskiintiössä voi käydä. Henkilökohtainen kiintiö mahdollistaa useamman halukkaan jäsenen osallistumisen jahtiin. Henkilökohtainen kiintiö auttaa myös ylläpitämään vastuullista metsästystä, kun metsästysseuran jäsenellä ei ole niin kovaa saalispainetta ja kiirettä metsästyksen kanssa.

Seurakohtainen kiintiö

Seurakohtaisella kiintiö tarkoittaa, että metsästysseuralla on yhteinen kiintiö, minkä puitteissa metsästystä suoritetaan. Kun määritellyn kiintiön verran on saatu saalista, metsästys lopetetaan. Tämä sopii hyvin seuruemetsästykseen. Seuruemetsästyksessä saalis jaetaan jahtiin osallistujien metsästäjien kesken riippumatta siitä, kuka saaliin ampui. Metsäkauriin kohdalla seuruemetsästys ei voi olla ainoa metsästysmuoto, sillä se loukkaa metsästyseuran jäsenten yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiemmasta blogipostauksesta Metsäkauriin ongelmalliset metsästyssäännöt

Seurakohtainen kiintiö voi johtaa kilpailuun saaliista seuran jäsenten välillä. Tämä voi luoda paineita saada riittävästi saalista täyttääkseen kiintiön. Seurakohtaisen kiintiön ongelma on myös se, että aktiivinen metsästäjä tai porukka voi kaataa yksin suurimman osan kiintiöstä, eivätkä muut metsästysseuran jäsenet pääse osallistumaan jahtiin. Tämä luonnollisesti aiheuttaa tyytymättömyyttä ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Ongelmaksi seurakohtaisessa kiintiössä muodostuu myös se, että joku voisi haluta osallistua keväiseen pukkijahtiin, mutta sehän ei ole mahdollista jos metsästysseuran määrittelemä kiintiö on jo kaadettu edellisenä syksynä.

Oma kokemukseni mukaan parempi vaihtoehto metsäkauriin metsästyksen kiintiöistä on ilman muuta henkilökohtainen kiintiö. Silloin voin metsästää metsäkaurista syksyllä tai nauttia keväällä pukkijahdista oman mieltymykseni mukaan. Eräässä metsästysseurassa on seurakohtainen kiintiö ja koko kiintiö metsäkauriita kaadetaan syksyllä ja alkutalvella aika pienellä porukalla. Toisessa metsästysseurassa, missä on käytössä seurakohtainen kiintiö, halusi eräs seuran jäsen, joka ei itse harrastanut metsäkauriin metsästystä, pienentää muiden saalismäärää ilmoittamalla saaliita mitä ei tosiasiassa ollutkaan.

One thought on “Metsäkauriin metsästyskiintiöt metsästysseuroissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *